Posted in News ราศี

ลองดูนะ..วิธีแก้ปัญหาการเงิน

การเสริมบารมีการเงิน แก้กรรม การเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่!!!! ให้ท่าน ทำบุญด้วยการถวายของ หรือทำบุญดังนี้… 1. บาตรพระ ในบาตร ให้ใส่ข้าวสาร ชนิดที่ดีที่สุด ใส่เต็ม ให้ใช้ถุงพลาสติกห่อ ก่อนใส่ในบาตรด้วย ไม่งั้น เวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวสารจะหก เก็บลำบาก อานิสงส์ที่จะได้รับ ได้อานิสงส์ กินไม่หมด ไม่อดอยาก เรื่องทำมาหากินเลย เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตร ทุกๆวัน…

Continue Reading... ลองดูนะ..วิธีแก้ปัญหาการเงิน
Posted in News ราศี

คนเกิ ด4 วันนี้ด วงจะนำพาชีวิตดี หมดหนี้ หมดสิน มีบ้ าน มีรถ ร่ำรว ยเ งินท อง

คนเกิ ด4 วันนี้ด วงจะนำพาชีวิตดี หมดหนี้ หมดสิน มีบ้ าน มีรถ ร่ำรว ยเ งินท อง เกิ ดวันศุกร์ ผู้ที่เกิ ดในวันศุกร์ต้องบอกก่อนเลยว่าคำทำนายนี้ใกล้เคียงกับคำทำนายใน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดถึงหน้าที่การงานที่เหนื่อยและลำบ าก แต่ได้มาซึ่งเงินทองมากมายแน่นอนว่าช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมนั่นก็คือมีโช คลาภในเ รื่ อ งของสล ากรางวัล…

Continue Reading... คนเกิ ด4 วันนี้ด วงจะนำพาชีวิตดี หมดหนี้ หมดสิน มีบ้ าน มีรถ ร่ำรว ยเ งินท อง
Posted in ราศี

ขอบารมีหลวงพ่อรวย หนุนดวง 4 วันเกิดให้โชคดีร่ำรวยเงินทอง สาธุได้ไหม

ขอบารมีหลวงพ่อรวย หนุนดวง 4 วันเกิดให้โชคดีร่ำรวยเงินทอง สาธุได้ไหม บ ารมีหลวงพ่ อรว ย ท่านที่เกิด 4 วันนี้ท่านให้พร ให้ลู ก หล านร่ำร วยเ งินทองหมดห นี้หมดสิน วันจันทร์ คุณมีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่น…

Continue Reading... ขอบารมีหลวงพ่อรวย หนุนดวง 4 วันเกิดให้โชคดีร่ำรวยเงินทอง สาธุได้ไหม
Posted in News ราศี

5 วันเกิด ถ้าทำแบบนี้ จะถูกรางวัลที่ 1 สาธุได้ไหม

เกิ ดวันพุธ ด ว ง เหมือนจะดีนะ และดีย า วมาตลอ ด แต่ว่าก็ยังมีช่วงที่ชีวิ ตเล่นตลกจ น ต้องเจอ กับความลำบ า ก ม า ก รา ยจ่ายก็เยอะม า ก หมุนเงิ…

Continue Reading... 5 วันเกิด ถ้าทำแบบนี้ จะถูกรางวัลที่ 1 สาธุได้ไหม
Posted in News ราศี

ดวงแสนเฮงเทวดาเมตตา 4 วันเกิดพรุ่งนี้”สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้รวย”(โชคลาภใหญ่พุ่งชน รอจับเงินล้าน)

ดวงแสนเฮงเทวดาเมตตา 4 วันเกิดพรุ่งนี้”สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้รวย”(โชคลาภใหญ่พุ่งชน รอจับเงินล้าน) หมายเหตุ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง คำทำนายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คนเราบุญบารมีที่ทำมาไม่เท่ากัน อาจจะไม่ตรงตามนี้กันทุกคน แม้เกิดวันเดียวกัน ปีเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีโชค จะโชคดีเหมือนกัน แต่ควรหมั่นทำบุญ สร้างกุศลกันให้มากๆ VDO ดวงแสนเฮงเทวดาเมตตา 4 วันเกิดพรุ่งนี้”สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้รวย”(โชคลาภใหญ่พุ่งชน รอจับเงินล้าน)  

Continue Reading... ดวงแสนเฮงเทวดาเมตตา 4 วันเกิดพรุ่งนี้”สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้รวย”(โชคลาภใหญ่พุ่งชน รอจับเงินล้าน)
Posted in ราศี

หลวงพ่อสมหวังใหโช ค ขอพรสมหวังดังใจปราถนา

เรื่องร าวที่เร านำมาฝากวันนี้ เป้นเรื่องร าวเกี่ยวกับความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หลวงพ่อสหวัง ขมอพรอะไรก็ได้สำเร็จสมหวัง ดังใจปารถนาทุกประการ วัดกลางบ างพระ วัดเก่าแก่สมั ยกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดร้ างในอดีต ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งของประชาช น โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่ได้รับ ความเลื่อมใสเค ารพศรัทธา เชื่อกันว่าของสิ่งใดก็จะสมหวังดังปร ารถนา ที่บันดาลความสมหวัง…

Continue Reading... หลวงพ่อสมหวังใหโช ค ขอพรสมหวังดังใจปราถนา
Posted in News ราศี

ພະພຸດທະຮູບທອງເຫຼືອງໜັກກວ່າ 300 ກິໂລ ຂະໜາດ 6 ສອກ 9 ນີ້ວ ແຕ່ສາມາດລອຍນ້ຳໄດ້

ມະຫັດສະຈັນ! ພະພຸດທະຮູບທອງເຫຼືອງໜັກກວ່າ 300 ກິໂລ ຂະໜາດ 6 ສອກ 9 ນີ້ວ ແຕ່ສາມາດລອຍນ້ຳໄດ້ ຢູ່ກາງບໍ່ນ້ຳ ວັດ ຕາດເຈັດຊໍ່ ຄວາມມະຫັດສະຈັນ ຂອງພະພຸດທະຮູບທງອເຫຼືອງ ທີ່ເກົ່າແກ່ກ່ວາ 100ປີ ໜັກ 300 ກິໂລ ສູງ 6 ສອກ 9 ນີ້ວ…

Continue Reading... ພະພຸດທະຮູບທອງເຫຼືອງໜັກກວ່າ 300 ກິໂລ ຂະໜາດ 6 ສອກ 9 ນີ້ວ ແຕ່ສາມາດລອຍນ້ຳໄດ້
Posted in News ราศี

วันเกิด 4 วันนี้ โชคลาภจะวิ่งเข้าหา อาจเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัว สาธุไหม?

วันเ กิดนี้ โช คลาภวิ่ งเข้ าหา เป็นเศร ษฐีไม่รู้ตั ววันอังค าร ชะต าของคุณ นั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อ ย เพร าะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็คอ ยช่วยเหลืออ ยู่เหมือนกัน…

Continue Reading... วันเกิด 4 วันนี้ โชคลาภจะวิ่งเข้าหา อาจเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัว สาธุไหม?
Posted in ราศี

โ ช คถๅมหๅ 4 วันเกิดเตรี ย มเปิดเป๋ๅรับทรั พย์

ดว งท่ๅนดีย ๅวจนถึงปี2565 เลยกๅรหมั่นทำทๅนทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกๅสก็จะช่วยเส ริ มดว งเส ริ ม บุญบๅรมีเก่ๅที่มีอยู่ ให้เพิ่ มพู นขึ้น ไปอีกได้ คุนมีเกณฑ์ได้ลๅภก้อนใ ห ญ่จๅกตัวเ ล ข เเละกๅรลุ้น โช คจๅกเเอฟปลิเคชั่นในมื อ ถื…

Continue Reading... โ ช คถๅมหๅ 4 วันเกิดเตรี ย มเปิดเป๋ๅรับทรั พย์
Posted in ราศี

5 นักษัตรชีวิตดีขึ้น วาสนาดี เจริญๆก้าวหน้า ลืมตาอ้าปากกับเขาสักที

คนที่เกิดปีมะเส็ง ปีมะเส็งนีบอกหรือว่าปีที่ผ่านมาทำอะไรดูเหมือนว่าไม่สุดเลยไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ธุรกิจที่ทำอยู่ดูเหมือนว่าจะแผ่วไปลงทุนมาเยอะด้วยแต่ไม่ต้องห่วงไปดวงของคุณกำลังเริ่มมาแล้วและจะยาวไปถึงในช่วงของกลางปีนี้ดวงที่จะกล่าวนี้คือดวงในเรื่องของการเงินจะมีโชคมีลาภสิ่งเหล่านีเกิดจากบุญวาสนาเก่าที่คุณเชื่อถืออยู่นั่นเองสาธุขอให้เป็นจริงเถิด คนที่เกิดปีวอก ปีนักษัตรวอกนีพ่อบอกเลยว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายจนเกิดสภาวะนิ่งซึ่งแน่นอนว่าหลังจากผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ไปได้ดวงโชคดวงลาภของคนจะถามหาอย่างแน่นอนในช่วงเดือนหน้านั้นมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากถูกรางวัลใหญ่ๆแนะนำให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอบอกไว้เท่านี้ก็แล้วกันขอให้เชื่อแล้วชีวิตคุณจะดีอย่างแน่นอนสาธุขอให้เป็นจริง คนที่เกิดปีมะเมีย ในช่วงปีที่ผ่านมาคุณได้มีการลงทุนแต่ก็โดนหักหลังทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเงินมากดวงที่กล่าวมานั้นจะยาวไปถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนีขอบอกเลยว่าหลังผ่านช่วงนี้ไปได้ชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าทำกิจการก็จะประสบผลสำเร็จแนะนำให้มันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเดือนละ1ครั้งก็ยังดี คนที่เกิดปีระกา คนที่เกิดในช่วงปีระกาเตรียมเฮคุณผ่านพ้นช่วงอุปสรรคมาแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการเงินของคุณค่อนข้างตกต่ำทำอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเอาเสียเลยทำให้ชีวิตของคุณย่ำแย่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นและแน่นอนว่าหากผ่านพ้นช่วงพฤษภาคมนีเป็นต้นไปชีวิตคุณจะเหมือนได้เกิดใหม่ทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จมีธุรกิจก็จะเจริญงอกงามทำงานประจำก็จะมีหน้ามีตาเจ้านายรักเจ้านายหลงท้ายที่สุดอยากจะบอกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายน2562นีดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆในเร็ววันสาธุเป็นจริงด้วย คนที่เกิดปีจอ สำหรับคนที่เกิดปีจอนีบอกเลยว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อึดอัดใจเป็นอย่างมากทำอะไรไม่ได้พูดไปก็ไม่มีน้ำหนักไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แนะนำให้ไปปล่อยสัตว์ทำบุญเผื่อบ้างถ้าทำแล้วขอบอกกันตรงนีหรือว่าหลังผ่านช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีแบบน่าเหลือเชื่อจนคุณแทบไม่น่าเชื่อกับมันจริงๆสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้ผลจะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามทุกอย่างจะดีน่าปลื้มใจส่วนการเงินไม่ต้องห่วงดวงของคุณมาเป็นอันดับ1ในช่วงของกลางปีนีโชคลาภก็เช่นกันหาซื้อสลากขอให้เก็บไว้ใต้หมอนให้เป็นอย่างดีบอกไว้สั้นๆแค่นี้ก็พอแล้วคุณน่าจะเข้าใจ  

Continue Reading... 5 นักษัตรชีวิตดีขึ้น วาสนาดี เจริญๆก้าวหน้า ลืมตาอ้าปากกับเขาสักที